help/styles.th

1. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon0.png] Greco-Roman
2. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon1.png] Submission
3. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon2.png] No holds barred
4. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon3.png] Pro wrestling
5. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon4.png] Mud/oil wrestling
6. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon5.png] Sumo
7. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon6.png] Boxing
8. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon7.png] Kickboxing / Muay thai
9. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon8.png] Judo
10. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon9.png] Pool wrestling
11. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon10.png] Just watching

1. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon0.png] Greco-Roman

มวยปล้ำกรีกโรมัน เป็นรูปแบบของมวยปล้ำที่เป็นสากล เริ่มมีการแข่งขันตั้งแต่มหกรรมกีฬาโอลิมปิกยุคใหม่ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1896 และหลังจาก ค.ศ. 1908 ก็มีอยู่ในโอลิมปิกฤดูร้อนทุกครั้ง นักมวยปล้ำทั้งสองคนจะได้คะแนนโดยพิจารณาจากความสามารถในการปล้ำทั้งหมดสามรอบ รอบละสองนาที โดยที่แต่ละรอบอาจจบลงก่อนเวลาด้วย pinfall มวยปล้ำรูปแบบนี้ห้ามไม่ให้ใช้ท่าตั้งแต่เอวลงไป ซึ่งนับเป็นความแตกต่างสำคัญอันหนึ่งเมื่อเทียบกับมวยปล้ำแบบฟรีสไตล์ ที่มีแข่งอยู่ในโอลิมปิกเช่นกัน ข้อจำกัดนี้ทำให้การเหวี่ยง (throws) มีความสำคัญ เพราะว่านักมวยปล้ำจะไม่สามารถใช้การขัดขา (trips) ในการทำให้คู่ต่อสู้ล้มลงบนพื้น และไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเหวี่ยงโดยการเกี่ยวหรือจับขาคู่ต่อสู้ได้

อ่านเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)...

2. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon1.png] Submission

มวยปล้ำจำนน (ภาษาอังกฤษมีหลายชื่อเรียก เช่น submission wrestling, submission fighting, submission grappling, sport grappling หรือ no-gi) เป็นรูปแบบการแข่งขันและคำศัพท์ทั่วไปที่ใช้อธิบายลักษณะของศิลปะการต่อสู้ใดๆ ก็ตามที่เน้นระยะประชิดและการต่อสู้บนพื้น โดยมีเป้าหมายคือทำให้คู่ต่อสู้ขยับตัวอีกไม่ได้ด้วยท่าจำนนแบบต่างๆ เช่น การล็อกแขน (arm bars) หรือล็อกคอ (chokes)

มวยปล้ำจำนนประยุกต์ใช้เทคนิคจาก Folk American Wrestling (Catch-as-catch-can), Luta Livre Esportiva, มวยปล้ำฟรีสไตล์, บราซิลเลียนจูจิตสุ, ยูโด และ Sambo การต่อสู้จนจำนนเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไปในฐานะส่วนหนึ่งของการต่อสู้ที่ควบรวมหลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น ศิลปะการต่อสู้แบบผสม (mixed martial arts) นักมวยปล้ำจำนนมักใส่กางเกงขาสั้น และชุดรัดรูปเช่น rashguards, speedos และอะไรก็ตามที่แขนสั้นหรือขาสั้น เพื่อไม่ให้ขาดระหว่างการต่อสู้

อ่านเพิ่่มเติม (ภาษาอังกฤษ)...

3. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon2.png] No holds barred

ท่าใดก็ได้ไม่จำกัด หรือศิลปะการต่อสู้แบบผสม (MMA) เป็นกีฬาต่อสู้แบบประชิดตัว ที่อนุญาตให้ใช้เทคนิคและทักษะจากการต่อสู้ใดๆ ก็ได้ในการแข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการต่อสู้แบบดั้งเดิมหรือแบบสมัยใหม่ กฎอนุญาตให้ใช้ได้ทั้งการเตะต่อย (striking) และการปล้ำ (grappling) ทั้งตอนยืนและตอนอยู่บนพื้น การแข่งขันประเภทนี้ให้นักสู้ที่มีพื้นต่างกัน มาแข่งขันด้วยกันได้

อ่านเพิ่มเติม...

4. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon3.png] Pro wrestling

มวยปล้ำอาชีพ เป็นรูปแบบหนึ่งของละครกีฬา โดยมีองค์ประกอบสำคัญเป็นการจำลองการต่อสู้และ catch wrestling การแข่งขันต่างๆ จะถูกกำหนดไว้แล้วโดยฝ่ายจัดการแข่งขัน และกำหนดเนื้อหา ท่า และผลการแข่งขันไว้ล่วงหน้าให้แสดง มวยปล้ำอาชีพมีต้นกำเนิดจากงานเทศกาลและมหกรรมดนตรีในยุคศตวรรษที่ 19 ในฐานะส่วนหนึ่งของการแสดงความแข็งแกร่งและพละกำลัง มวยปล้ำอาชีพในยุคปัจจุบันชูเทคนิคทั้งการเตะต่อยและการปล้ำ ซึ่งประยุกต์จากมวยและมวยปล้ำรูปแบบต่างๆ จากทั่วโลก

อ่านเพิ่มเติม...

5. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon4.png] Mud/oil wrestling

มวยปล้ำโคลน ดั้งเดิมเป็นการเผชิญหน้าตัวต่อตัว (ต่อสู้, มวยปล้ำ ฯลฯ) ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่เป็นโคลนหรือบ่อโคลน ในปัจจุบัน มวยปล้ำโคลนมีกฎว่าผู้เข้าแข่งขันต้องใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นที่สุดและปล้ำแบบเท้าเปล่า โดยเน้นเพื่อความบันเทิงเป็นหลัก มากกว่าที่จะทำให้แต่ละฝ่ายบาดเจ็บจนสู้ไม่ได้จริงๆ สถานที่แข่งขันมักเป็นสถานที่ปกติที่คนพบปะสังสรรค์กัน ดูได้สนุกทั้งผู้ชายและผู้หญิง มวยปล้ำโคลนมักอยู่ในรูปแบบกึ่งการแข่งขัน โดยถึงแม้ว่าจะนำเสนอว่าเป็นการแข่งขันกัน แต่การแพ้หรือชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญ ความสนุกนั้นสำคัญกว่า หากไม่ใช้โคลนก็สามารถใช้อย่างอื่นแทนได้ เช่น เยลลี่ หรือ น้ำมัน เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)...

6. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon5.png] Sumo

ซูโม่เป็นกีฬาแข่งขันระยะประชิด ที่นักมวยปล้ำพยายามทำให้คู่ต่อสู้หลุดออกจากวง หรือทำให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของคู่ต่อสู้นอกเหนือไปจากเท้า แตะพื้น กีฬานี้มีต้นกำเนิดที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีแข่งกีฬานี้เป็นอาชีพ กีฬานี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานหลายร้อยปี

ประเพณีเก่าแก่หลายอย่างได้รับการอนุรักษ์ไว้ในกีฬาซูโม่ พิธีกรรมต่างๆ ของกีฬานี้ก็ยังมีอยู่จนถึงวันนี้ เช่น พิธีโปรยเกลือชำระล้างให้บริสุทธิ์ ตั้งแต่สมัยที่ซูโม่เป็นกิจกรรมหนึ่งของศาสนาชินโต

อ่านเพิ่มเติม...

7. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon6.png] Boxing

มวยสากล เป็นกีฬาต่อสู้และศิลปะการต่อสู้ที่คนสองคนสู้กันโดยใช้หมัด โดยปกติ มวยสากลควบคุมการแข่งขันโดยใช้กรรมการ แต่ละรอบใช้เวลาหนึ่งถึงสามนาที และแต่ละฝ่ายมีน้ำหนักใกล้เคียงกัน การชนะมีสามวิธีคือ ชนะน็อก โดยคู่ต่อสู้ล้มลงและลุกขึ้นไม่ได้เมื่อกรรมการนับถึงสิบ (เรียกว่า knockout หรือ KO), ชนะเพราะอีกฝ่ายบาดเจ็บจนชกต่อไม่ได้ (เรียกว่า technical knockout หรือ TKO) หรือชนะคะแนน หลังจากที่ชกกันอย่างต่อเนื่องจนครบทุกรอบที่กำหนดไว้ โดยอิงการตัดสินของกรรมการบนเวที หรือใบคะแนนจากกรรมการข้างสนาม

อ่านเพิ่มเติม...

8. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon7.png] Kickboxing / Muay thai

มวยเตะ หมายถึง กีฬาแห่งการเตะ (kicking) และต่อย (punching) มวยเตะเป็นกีฬาแบบยืน โดยที่การแข่งขันหยุดลงทันทีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งล้มลงกับพื้น อย่างไรก็ดี มวยไทยไม่ใช้กฎข้อนี้

มวยไทย เป็นศิลปะการต่อสู้อันหนักหน่วงจากประเทศไทย และเรียกได้ว่าเป็น "ศาสตร์แห่งอาวุธทั้ง 8" เนื่องจากกีฬานี้ใช้การต่อย เตะ ศอก และเข่า ซึ่งหมายความว่า มีจุดปะทะแปดจุด แทนที่จะเป็นแค่สองจุด (หมัด) แบบในมวยตะวันตก หรือสี่จุด (มือและเท้า) แบบในศิลปะการต่อสู้เชิงกีฬา

อ่านเพิ่มเติม (ภาษาอังกฤษ)...

9. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon8.png] Judo

ยูโดเป็นศิลปะการต่อสู้สมัยใหม่และกีฬาต่อสู้ของญี่ปุ่น ลักษณะที่เด่นที่สุดของกีฬานี้คือความจริงจังในการแข่งขัน โดยจุดประสงค์คือโยนคู่ต่อสู้ลงพื้น ทำให้เคลื่อนไหวไม่ได้หรือทำอะไรก็ตามที่ทำให้คู่ต่อสู้หมดทางสู้โดยใช้เทคนิคการยื้อยุด (grappling maneuver) หรือบังคับให้คู่ต่อสู้ยอมจำนนโดยการล็อกข้อต่อหรือล็อกคอ ส่วนหนึ่งของยูโด เป็นการปะทะ (strikes) และเข้าโจมตี (thrusts) ด้วยมือ เท้า และการใช้อาวุธ ในรูปแบบที่กำหนดไว้ตายตัว (เรียกว่า kata) ซึ่งไม่ได้ใช้ในการแข่งขันหรือฝึกฝนแบบอิสระ (เรียกว่า randori)

อ่านเพิ่มเติม...

10. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon9.png] Pool wrestling

มวยปล้ำในสระ เป็นมวยปล้ำจำนนแบบเน้นสนุกสนาน โดยเล่นกันในสระที่ลึกระดับเอวหรืออก

11. [IMAGE:https://www.meetfighters.com/Content/images/icon10.png] Just watching

การดูไม่ใช่การสู้ ตัวเลือกนี้มีไว้เพื่อบอกว่าคุณไม่ได้อยากต่อสู้ แค่อยากดูเฉยๆ

Translate